Logowanie do WU

Dostęp do Wirtualnej Uczelni umożliwia panel logowania który jest wyświetlany zaraz po uruchomieniu strony.


Panel logowania:

          W polu Identyfikator wprowadzić Identyfikator użytkownika – nazwę domenową używaną podczas np. podczas logowania do komputerów uczelnianych.

2.       W polu Hasło wprowadzić hasło użytkownika – hasło domenowe.

3.       Zaakceptować przyciskiem Zaloguj.

W przypadku konieczności zmiany hasła należy skorzystać z opcji zmiany hasła dostępnej po zalogowaniu na stronie Zmiana hasła wywoływanej poprzez menu Student - > Zmiana hasła. Poprzez dostępny formularz użytkownik musi podać obecne hasło a następnie dwukrotnie nowe. Po wybraniu przycisku Zmień hasło zostanie ono zmienione a użytkownik zostanie wylogowany z komunikatem o podmienionym haśle i prośbą o ponowne zalogowanie.